Politica de confidentialitate

Cine suntem noi?

Proprietarul acestui site este Antohi-Medicalcenter, cu detalii în pagina de prezentare. Conform regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European È™i al Consiliului din 27 Aprilie 2016, cu prevederi (GDPR) aplicabile din 25 Mai 2018, privind protecÈ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaÈ›ie a acestor date È™i protecÈ›ia vieÈ›ii private în sectorul comunicaÈ›iilor electronice, ne asumăm obligaÈ›ia de a administra în condiÈ›ii de siguranță È™i numai pentru scopurile specificate, toate datele personale furnizate de utilizatorii acestui site: www.antohi-medicalcenter.ro.

 

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm?

Pentru a putea răspunde la solicitările trimise prin intermediul formularelor de contact, pentru a înregistra programări online, pentru personalizarea preferinÈ›elor, pentru îmbunătățirea experienÈ›ei tale pe site, pentru a asigura funcÈ›ionalități adiÈ›ionale È™i pentru transmiterea de oferte sau materiale promoÈ›ionale, este absolut necesar să colectăm câteva date personale. Vizitatorul nu este obligat să ne furnizeze date personale, dar acest refuz ne pune în imposibilitatea de a-l contacta. Toate informaÈ›iile înregistrate în siteul: http://www.antohi-medicalcenter.ro/ sunt utilizate numai de către noi È™i nu sunt comunicate niciunui terÈ›.

 

Comentarii

Atunci când laÈ™i comentarii în acest site: http://www.antohi-medicalcenter.ro/ , noi vom colecta datele din formularul de comentarii, adresa IP È™i funcÈ›iile hash din navigator, date extrem de necesare pentru detectarea È™i prevenirea spamului. Un È™ir anonim (numit È™i hash), creat din adresele tale de email, poate fi trimis către Gravatar pentru a verifica dacă le foloseÈ™ti serviciile. Politica de confidenÈ›ialitate Gravatar este disponibilă aici. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public, exact lângă comentariul tău.

 

Conținut media

Dacă expediezi sau încarci imagini È™i filme în acest site, este indicat să elimini mai întâi datele înglobate (EXIF È™i GPS), deoarece vizitatorii pot descărca conÈ›inutul media È™i pot extrage toate datele aflate în respectivele fiÈ™iere.

Formulare de contact

MenÈ›ionăm faptul că utilizăm È™i păstrăm datele trimise prin formularele noastre de contact È™i programare, numai pentru o anumită perioadă de timp, doar în scopul deservirii clienÈ›ilor, dar nu folosim informaÈ›iile transmise prin intermediul acestor formulare în scopuri de marketing.

 

Cookie-uri

Dacă laÈ™i un comentariu pe acest site, poÈ›i opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email È™i a paginii tale web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când laÈ™i un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Dacă ai un cont È™i te autentifici în acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conÈ›ine date personale È™i este eliminat când închizi navigatorul. Când te autentifici, vom seta È™i câteva cookie-uri pentru a-È›i salva informaÈ›iile de autentificare È™i opÈ›iunile de afiÈ™are pe ecran.

Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opÈ›iuni de afiÈ™are pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Èšine-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate. Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale È™i indică pur È™i simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat (el expiră după 1 zi). Mai multe detalii despre cookie-uri găsi la politica de cookies.

 

Date analitice

Nu suntem companie de advertising, noi colectăm date analitice doar pentru statistici generale interne È™i pentru a înÈ›elege care sunt cele mai bune resurse de optimizare web. Utilizăm pachete de servicii analitice oferite de Google (Google Analytics, Google Adwords È™i Google Tag). Politica de confidenÈ›ialitate a serviciilor Google este disponibilă aici.

 

ConÈ›inut înglobat de pe alt website

Articolele din acest site pot include conÈ›inut înglobat (video, imagine sau text). ConÈ›inutul înglobat de pe alte site-uri web se comportă exact la fel ca È™i cum vizitatorii au vizualizat acel site web. Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terÈ›ilor È™i să-È›i monitorizeze interacÈ›iunea cu conÈ›inutul înglobat, inclusiv să-È›i urmărească interacÈ›iunea cu conÈ›inutul înglobat dacă ai un cont È™i eÈ™ti autentificat în acel website.

 

Cu cine partajăm datele tale de pe www.antohi-medicalcenter.ro ?

Platforma utilizată de noi este configurată implicit să nu partajeze date personale. Cu toate acestea, trebuie ținut cont de faptul că absolut toate datele și fișierele acestui site sunt stocate și rulează pe serverul furnizorului serviciilor de găzduire al acestui domeniu web. Politica de confidențialitate TLH este disponibilă aici.

 

Cât timp îÈ›i păstrăm datele pe site?

Dacă laÈ™i un comentariu, textul È™i metadatele acestuia sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. AÈ™a putem recunoaÈ™te È™i aproba automat toate comentariile următoare în loc să le È›inem într-o coadă pentru moderare. Pentru utilizatorii care se înregistrează pe acest website (numai în cazul în care această opÈ›iune este activată), stocăm È™i informaÈ›iile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. ToÈ›i utilizatorii îÈ™i pot vedea, edita sau È™terge informaÈ›iile personale oricând (dar nu îÈ™i pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii acestui website pot vedea È™i edita aceste informaÈ›ii.

 

Ce drepturi ai asupra datelor tale ?

Ai dreptul de acces, dreptul de intervenÈ›ie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat È™i dreptul de a te adresa justiÈ›iei. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc È™i dreptul să ne soliciÈ›i È™tergerea lor din baza noastră de date, excepÈ›ie făcând datele pe care suntem obligaÈ›i să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate

Care sunt datele noastre de contact ?

Orice persoană preocupată în mod special de confidenÈ›ialitate, poate intra în legătură directă cu reprezentantul firmei noastre prin apel telefonic la emailul: cabinet@antohi-medicalcenter.ro.

 

Informații suplimentare

Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai în perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, în special a dreptului de acces, de intervenÈ›ie È™i de opoziÈ›ie. În urma verificărilor periodice, datele cu caracter personal care nu mai servesc realizării scopurilor, vor fi distruse sau transformate în date anonime, într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege. Toate datele eronate sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenÈ›a curentă.

 

Protejarea datelor

ÎÈ›i protejăm absolut toate datele tale personale prin măsuri tehnice de securitate (certificat SSL, criptare de informaÈ›ii, autentificare pe două niveluri), cât È™i prin activitatea unei persoane responsabile cu protecÈ›ia datelor. Baza noastră de date este complex parolată, accesul fiind permis numai persoanelor autorizate, iar copierea datelor se face numai la locul în care aceasta este gestionată. Ne obligăm să luăm toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal într-o manieră exactă, completă È™i actualizată, cu îndeplinirea scopurilor pentru care aceste date au fost colectate.

 

Proceduri pentru încălcarea securității

Suntem dotaÈ›i cu sisteme interne de raportare, mecanisme de înÅŸtiinÅ£are È™i programe de raportare automată a erorilor.

 

De la care părți terțe primim date?

Nu folosim și nu primim date despre utilizatori de la agenții de publicitate sau de la alte părți terțe.

 

Decizii și profiluri automate

Nu oferim servicii care includ luarea automată a deciziilor fără intervenție umană (solicitări de credite sau profiluri publicitare).

Cerințe pentru divulgarea unei afaceri controlată de guvern.

Nu desfășurăm afaceri controlate de guvern și nu suntem supuși unor legi suplimentare privind confidențialitatea datelor.

 

Politica de cookie-uri

InformaÅ£iile prezentate în continuare au scopul de a informa utilizatorul despre plasarea, utilizarea ÅŸi administrarea „cookies” utilizate de site-ul www.antohi-medicalcenter.ro. Vă rugăm să citiÅ£i cu atenÅ£ie informaÅ£iile ce urmează:

 

Acest website foloseÅŸte cookie-uri proprii cât ÅŸi cookie-uri adăugate de terÅ£i, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare ÅŸi servicii adaptate nevoilor ÅŸi interesului fiecăruia. În ceea ce numim „web modern” sau „web 2.0”, cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului ÅŸi livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat site-ul, data ÅŸi ora, păstrarea opÅ£iunilor/setărilor (inclusiv memorarea acestora) ÅŸi păstrarea preferinÅ£elor mai vechi prin accesarea diferitelor butoane/funcÅ£ii.

Cookie-urile oferă deÅ£inătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face ÅŸi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori.

Permit aplicaÅ£iilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă ÅŸi mai plăcută.

Ce este un „cookie”?

 

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut ÅŸi ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori pur ÅŸi simplu „cookie”) este un fiÅŸier de mici dimensiuni, format din litere ÅŸi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

 

Cookie-ul este trimis printr-o solicitare emisă de către web-server pe care este găzduit site-ul, către browser-ul utilizatorului (Ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome etc.) ÅŸi este complet „pasiv”, în sensul că nu conÅ£ine programe software, viruÅŸi sau spyware ÅŸi nici nu poate accesa informaÅ£iile de pe hard driveul utilizatorului.

 

Un cookie este format din 2 părÅ£i: numele ÅŸi conÅ£inutul sau valoarea cookie-ului ce este asociat în mod unic cu domeniul pe care este găzduit site-ul care l-a trimis către browserul utilizatorului (ex antohi-medicalcenter.ro). Mai mult, durata de existenţă a unui cookie este determinată ÅŸi doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou, ÅŸi numai în momentul în care utilizatorul se întoarce pe site-ul asociat webserver-ului respectiv.

 

Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi nici nu pot identifica personal utilizatorii de internet.

 

Există două categorii principale de cookie-uri:

 

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web până când utilizatorul părăseÅŸte siteul respectiv sau închide fereastra browserului.

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate în computer sau echipamentul folosit pe hard pentru o perioadă mai lungă ÅŸi răman stocate inclusiv după părăsirea siteului sau după închiderea browserului web (iar în general depind de durata de viaţă prestabilită pentru cookie).

Cookie-urile persistente le includ ÅŸi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” (cookie-uri plasate de terÅ£i) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizator.

 

Avantajele cookie-urilor

 

Un cookie conÅ£ine informaÅ£ii care fac legătura între un browser (utilizatorul) ÅŸi un web-server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaÅ£ia deja stocată ÅŸi reacÅ£iona în consecinţă. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experientă placută de navigare ÅŸi susÅ£in eforturile website-uri de a oferi servicii confortabile utilizatorillor. Exemple – preferinÅ£ele în materie de confidenÅ£ialitate online, opÅ£iunile privind limba site-ului sau publicitate relevantă etc.

 

Durata de viaţă a unui cookie

 

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune („session cookies”) ÅŸi nu sunt reÅ£inute după ce utilizatorul a părăseÅŸte site-ul, iar unele cookie-uri sunt reÅ£inute ÅŸi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site („cookie-uri permanente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi ÅŸterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 

Cookie-urile plasate de terţi

 

Anumite secÅ£iuni de conÅ£inut de pe unele website-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terÅ£e părÅ£i/furnizori (Ex: news box, un video de pe YouTube sau o reclamă). Aceste terÅ£e părÅ£i pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului ÅŸi ele se numesc „third party cookies”, pentru că nu sunt plasate de website-ului respectiv. Furnizorii terÅ£i trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare ÅŸi politicile de confidenÅ£ialitate ale deÅ£inătorului website-ului.

 

Utilizarea cookie-urilor de către www.antohi-medicalcenter.ro:

 

Vizita pe acest website poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 

Cookie-uri de performanţă

Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

Cookie-uri de înregistrare sau autentificare

Cookie-uri ale terţelor părţi

Cookie-uri de performanţă

Acest tip de cookie reÅ£ine preferinÅ£ele utilizatorului pe acest website, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Ex: setările volumului pentru video player.

 

Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analiză (analytics) furnizat de o terţă parte generează un cookie pentru contorizarea utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă aÅ£i mai vizitat acest website până acum. Browserul comunică dacă există acest cookie, iar dacă nu, este generat unul. Acest lucru permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează website-ul ÅŸi cât de des o fac. Acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic.

 

Cookie-uri pentru înregistrare sau autentificare

Când vă înregistraÅ£i ori vă autentificaÅ£i pe acest website, se generează un cookie care ne anunţă dacă sunteÅ£i înregistrat sau nu. Server-ul nostru utilizează aceste cookie-uri pentru a identifica contul cu care sunteÅ£i înregistrat ÅŸi dacă aveÅ£i permisiunile necesare pentru un anumit serviciu ori pentru accesul la anumite secÅ£iuni ale website-ului. De asemenea, permite asocierea comentariilor pe care le postaÅ£i pe site cu username-ul contului dvs. Dacă nu aÅ£i selectat opÅ£iunea „păstrează-mă autentificat”, acest cookie se va ÅŸterge automat când veÅ£i închide browserul sau calculatorul.

 

Cookie-uri ale terţelor părţi

Pe unele pagini, terÅ£ii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei reclame/aplicaÅ£ii sau pentru customizarea unei aplicaÅ£ii. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terÅ£ele părÅ£i nu pot accesa cookie-urile deÅ£inute de acest site. Ex: când distribuiÅ£i un articol folosind butoanele reÅ£elelor de socializare aflate pe acest site, reÅ£eaua socială va înregistra acÅ£iunea dvs. Publicitatea online ce aparÅ£ine terÅ£elor părÅ£i. Unele dintre acestea folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza câte persoane au vizualizat un mesaj publicitar, ori pentru a vedea câte persoane au vizualizat de mai multe ori aceeaÅŸi reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidenÅ£ialitate, iar acest website nu are acces la aceste cookie-uri. Cookie-urile părÅ£ilor terÅ£e sunt folosite pentru a vă afiÅŸa publicitate targetată ÅŸi pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea dvs. pe acest site.

 

Tipul de informaţii stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor

 

Cookie-urile păstrează informaÅ£ii într-un fiÅŸier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaÅŸte browserul până când cookie-ul expiră sau este ÅŸters. Cookie-ul stochează informaÅ£ii importante care îmbunătaÅ£esc experienÅ£a de navigare pe Internet. De exemplu, setările privind limba în care se doreÅŸte accesarea unui site, păstrarea unui user autentificat în contul de membru ori contul de mail, securitatea online, păstrarea ÅŸi memorarea unor setări etc.

 

Importanţa cookie-urilor pentru Internet

 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcÅ£ionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienÅ£e de navigare prietenoase, adaptată preferinÅ£elor ÅŸi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de utilizat. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veÅ£i mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea Å£ine cont de preferinÅ£ele ÅŸi interesele dvs. evidenÅ£iate prin comportamentul de navigare.

 

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

ConÅ£inut ÅŸi servicii adaptate preferinÅ£elor utilizatorului – categorii de ÅŸtiri, vreme, sport, hărÅ£i, servicii publice ÅŸi guvernamentale, site-uri de entertainment ÅŸi servicii de travel.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reÅ£inerea parolelor, preferinÅ£ele privind limba (Ex: afiÅŸarea rezultatelor căutărilor în limba română).

Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search).

Limitarea frecvenÅ£ei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.

Măsurarea, optimizarea ÅŸi caracteristicile de analytics – cum sunt confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de conÅ£inut este vizualizat mai mult ÅŸi modul cum un utilizator ajunge pe site (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţire în beneficiul utilizatorului.

Securitatea şi problemele legate de confidenţialitate

 

Cookie-urile NU sunt viruÅŸi, ele folosesc un format de tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, aÅŸa că nu pot fi executate ÅŸi nici nu pot auto-rula. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reÅ£ele pentru a rula sau replica din nou. Întrucât nu pot îndeplini aceste funcÅ£ii, nu pot fi considerate viruÅŸi. Cookie-urile pot fi totuÅŸi folosite în scopuri negative. Deoarece stochează informaÅ£ii despre preferinÅ£ele ÅŸi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât ÅŸi pe mai multe website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware sunt conÅŸtiente de acest fapt ÅŸi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi ÅŸterse în cadrul procedurilor de ÅŸtergere, scanare anti-virus, anti-spyware. În general browserele au integrate setări de confidenÅ£ialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate ÅŸi ÅŸtergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

 

Având în vedere că protecÅ£ia identităţii este foarte importantă ÅŸi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se ÅŸtie care sunt eventuale probleme ce pot apărea în legătură cu cookie-urile. Întrucât prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaÅ£ii între browser ÅŸi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaÅ£iile conÅ£inute de cookie pot fi interceptate. DeÅŸi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reÅ£ea necriptată (Ex: o reÅ£ea Wi-Fi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greÅŸite ale cookie-urilor pe servere.

 

Dacă un website nu solicită browserului să folosească canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaÅ£ii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaÅ£iile în scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiÅ£i atenÅ£i în alegerea metodei celei mai potrivite de protecÅ£ie a informaÅ£iilor personale.

 

Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies

 

Datorită flexibilităţii lor ÅŸi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate ÅŸi cele mai mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe website-urile cele mai răspândite ÅŸi utilizate, printre care: YouTube, Gmail, Yahoo, Google ÅŸi multe altele…

 

Câteva sfaturi care vă pot asigura să navigaÅ£i fără griji cu ajutorul cookie-urilor:

 

ParticularizaÅ£i-vă setările browserului în privinÅ£a cookie-urile pentru a stabili un nivel confortabil al securităţii.

Dacă nu vă deranjează cookie-urile şi sunteţi singura persoană care utilizează computerul, puteţi seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces.

Dacă împărÅ£iÅ£i accesul la calculator, puteÅ£i lua în considerare setarea browserului pentru a ÅŸterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideÅ£i browserul, este varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri ÅŸi de a ÅŸterge orice informaÅ£ie de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

InstalaÅ£i-vă ÅŸi actualizaÅ£i-vă constant aplicaÅ£iile antispyware. Multe dintre aplicaÅ£iile pentru detectarea ÅŸi prevenirea spyware-ului includ detectarea atacurilor de pe site-uri. Astfel, împiedică browserul să acceseze site-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browserului ori să descarce software periculos.

AsiguraÅ£i-vă că aveÅ£i browserul mereu actualizat (updatat). Cele mai multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale unor versiuni vechi de browsere.

Cookie-urile sunt pretutindeni ÅŸi nu pot fi evitate dacă doriÅ£i să vă bucuraÅ£i de acces pe cele mai bune ÅŸi cele mai mari website-uri de pe Internet, locale sau internationale. Cu o înÅ£elegere clară a modului lor de operare ÅŸi a beneficiilor pe care le aduc, puteÅ£i lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteÅ£i naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea cookie-urilor

 

Dezactivarea ÅŸi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite website-uri impracticabile sau dificil de vizitat ÅŸi utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veÅ£i mai primi sau vedea publicitate online. Este posibilă setarea browserului pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate ori puteÅ£i seta browserul să accepte cookie-uri doar de la un website anume. Dar, spre exemplu, dacă nu esti înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în „OpÅ£iuni” sau în meniul de „PreferinÅ£e” al browserului dvs. ori puteÅ£i folosi opÅ£iunea „Ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.